• 29 Mayıs, 2017

Hizmet Standartları

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması

1-İlan Reklam Vergisi Beyannamesi
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

5 Dakika

2

Reklam Panosu Terkini Talebi

1-Dilekçe

2 Gün

3

Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin Talebi

1-Dilekçe
2-Kroki (Ayaklı Reklamın ve Mevkiinin)
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisiyoksa İmza Sirküsü Fotokopisi veya Vergi Levhası Fotokopisi

15 Gün

4

Gayrimenkul Yoklama İşi
(Emlak-ÇTV)

1-TC Numarası
2-Emlak Sicil No
3-Su Abone No
4-Adres Bilgisi

2 Gün

5

Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk İşlemi

1-Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
2-Gerekli Durumlarda Kira Kontratı
3-Dilekçe

15 Dakika

6

Çevre Temizlik Vergisi Terkin İşlemi

1-Dilekçe

10 Dakika

7

Çeşitli Gelirler
(Peşin Ceza-Mezar Yeri.) Talebi

1-T.C No
2-Şirket İse Vergi Kimlik Numarası
3-Konu İle İlgili Evrak

15 Dakika

8

İşyeri Kiralama Talebi

1-Kiralama Talebi (Dilekçe)

3 Dakika

9

İhaleye çıkarılacak İşyeri ve Arsa Şartname Talebi

1-Şartname Bedeli Makbuzu

5 Dakika

10

Emlak Sicil Kayıt Talebi

1- Emlak Bildirim Formu

2 Dakika

11

Emlak Sicil Tespiti Talebi

1-Emlak Kaydı Araştırılmak İstenilen İlgili Evrak (Su abone evrakı, harç hesaplaması vs. gibi)

2 Dakika

12

Emlak Bildirimlerine Tahakkuk Talebi

1- Emlak Bildirim Formu

3 Dakika

13

Emlak Bildirim Sureti Talebi

1-İstenilen Taşınmazın Tapu Kaydını Gösteren Belge

3 Dakika

14

Emlak Vergisi Terkini Talebi

1-Satılan Taşınmazın Satış Tapu Fotokopisi

2 Dakika

15

Vatandaş Dilekçelerine Cevap Verilmesi

1-Dilekçe

15 Gün (Dilekçe Konusunun Encümen Veya Meclis Tarafında Görüşülmesi Gereken Konularda 2 Ay)

16

İntikal İlişik Kesme Talebi

1-Veraset İlamı
2-Tapu Çıktıları
3-Dilekçe

30 Dakika

17

Emekli, Dul Yetim, Özürlü, Hiç Geliri Olmayanların Terkin Talebi

1-Emekli-Dul Yetim İse SGK’dan Emekli Olduğunu Gösteren Belge, Özürlü İse Özürlü Olduğunu Gösteren Belge, Hiç Geliri Olmayan İse Matbu Dilekçenin İlgili Kurumlarca Onaylanmış Evrak
2-Dilekçe

10 Dakika

18

Yeşil Kart, Fon, Asker Aylığı, 2022 Sayılı Yasa Evraklarına Bakılması Talebi

1-Emlak Kayıtları

15 Dakika

19

Borç Ödeme Talebi

1-Tahakkuk Fişi veya Sicil Numarası (Su, Emlak, ÇTV, İlan Reklam vb.)

1 Dakika

20

Yanlış Ödenen Su Paralarının İadesi Talebi

1-Dilekçe
2-Alındı Belgesinin Aslı

3 Gün

21

Sicil Tespit Talebi
(Sicilsiz Gelen Mükelleflere)

1-Adı Soyadı, Adresi, T.C Kimlik Numarası

1 Dakika

22

Müdürlüğümüzle İlgili Gelen Dilekçelere Kayıt Yapılması Talebi

1-Dilekçe

1 Dakika

23

Teminat Mektubu iade Talebi

1-Teminatın iadesinde sakınca olmadığına dair ilgili müdürlükten üst yazı
2-Teminatı Almaya Yetkili Olduğunu Gösterir Belge (İmza Sirküleri, Vekâletname, Kimlik)
3-SGK İlişiksiz Belgesi (Yapım ve Hizmet Alımı İşi)
4-Borcu Yok Belgesi (Vergi Dairesi)
5-Kaşe/İmza

30 Dakika

24

Belediyemizin Almış Olduğu Mal ve Hizmet Alımları Karşılığı Ödeme Talebi

Gerçek Kişi İse;
1-Kimlik Fotokopisi

Tüzel Kişilik İse;
1-Yetki Belgesi Fotokopisi
2-İmza Sirküsü Fotokopisi
3-Kimlik Fotokopisi
4-Kaşe

5 Dakika

25

Su Depozito İade Talebi

1-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş evrak
2-Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

26

Yanlış Tahsilâttan Dolayı Geri İade Edilmesi Talebi

1-İlgili Şeflik Tarafından Düzenlenmiş Geri İadeye Ait Evrak
2-Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

27

Nakit Teminat İadesi Talebi

Gerçek Kişi İse;
1-İlgili Müdürlük Tarafından yazılmış olan Teminatın İadesinde Sakınca Olmadığına Dair Üst Yazı
2-Hizmet Alımı veya Yapım İşi İse SGK’dan İlişik Kesme Belgesi
3-Kimlik Fotokopisi
4-Teminat Alındı Belgesi Aslı

Tüzel Kişilik İse;
1-İlgili Müdürlük Tarafından yazılmış olan Teminatın İadesinde Sakınca Olmadığına Dair Üst Yazı
2-Hizmet Alımı veya Yapım İşi İse SGK’dan İlişik Kesme Belgesi
3-Banka Dekontu veya Teminat Alındı Belgesi Aslı
4-Kimlik Fotokopisi
5-Yetki Belgesi Fotokopisi
6-İmza Sürgüsü Fotokopisi
7-Kaşe

5 Dakika