657 Sayılı DMK ‘nın 48. Maddesinin A bendinin 8. Alt bendindeki Şartı Taşımadıklarından Dolayı İşçi Statüsüne Geçmeye Hak Kazanamayanların Listesi

657 Sayılı DMK ‘nın 48. Maddesinin A bendinin 8. Alt bendindeki Şartı Taşımadıklarından Dolayı İşçi Statüsüne Geçmeye Hak Kazanamayanların Listesi

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esasların ilgili maddeleri gereğince 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesinin A bendinin 8. Alt bendindeki şartı taşımadıklarından dolayı işçi statüsüne geçirilmeye hak kazanamayanların isimleri listemizde belirtilmiştir.

İlgili Usul ve esasların 35. Maddesi uyarınca iş bu ilan metni idari binamızın 2. katında bulunan ilan panosunda ve Cizre Belediyesinin Web sitesinde ilan edilecek olup, yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir. Başvuru sahiplerinin çalıştıkları şirkete de bildirim yapılacak olup başvuru sahiplerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. TIKLAYINIZ

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513