ASKERLİK DÖNÜŞÜ, İDARECE YAPILAN SINAVDA BAŞARILI OLUP BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMEYE HAK KAZANANLAR

 ASKERLİK DÖNÜŞÜ, İDARECE YAPILAN SINAVDA BAŞARILI OLUP BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇMEYE HAK KAZANANLAR

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 39. Maddesi uyarınca 24.12.2018 tarihinde idarece yapılan sözlü sınava 2 kişi katılmıştır. Yapılan sınavda başarılı olan ve belediyemiz iktisadi teşekkülünde işçi statüsüne geçmeye hak kazanan kişiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

İlgili Usul ve Esaslar’ın 39.  Maddesinin 5. Alt bendi uyarınca iş bu ilan metni idari Cizre Belediyesinin Web sitesinde ilan edilecek olup, yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir. Başvuru sahiplerinin çalıştıkları şirkete de bildirim yapılacak olup başvuru sahiplerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Taşeron İşçilerin Belediye İktisadi Teşekküllerinde İşçi Statüsüne Geçmesi ile İlgili 24.12.2018 Tarihinde Cizre Belediyesinde Yapılan Sınava Katılan Personelin Başarı Durum Çizelgesi

 

Sn.  Adı Soyadı       T.C. Kimlik Numarası   Sorulara Verilen Yanıtlar                         Değerlendirme Sonucu            Tarih

                                                                       Doğru Yanıt Sayısı- Yanlış Yanıt Sayısı

 

1-  Selim ERTAŞ     253*******                         5                           1                              BAŞARILI                                24.12.201

2- Hasan KARANE 295*******                         6                           2                              BAŞARILI                               24.12.2018

 

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513