BELEDİYEMİZ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN’DA YER ALAN AMAÇ, HEDEF VE PROJELERİ MECLİS TOPLANTISINDA OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLADI

BELEDİYEMİZ 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN’DA YER ALAN AMAÇ, HEDEF VE PROJELERİ MECLİS TOPLANTISINDA OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLADI

 

STRATEJİK AMAÇ–1: Mali Yapının Geliştirilmesi

Hedef–1:  Gelir Artırıcı Çalışmalar

a)      Genel Yoklama Çalışmaları

b)     Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma

 

STRATEJİK AMAÇ–2: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi       

Hedef–2: Yeni İtfaiye Binası’nın Yapılması

Hedef–3: Yeni Belediye Hizmet Binasının Tamamlanması

Hedef–4: Sıcak Asfalt Üretim Tesisinin Kurulması

Hedef–5: Parke Taşı Tesisi’nin Kapasitesinin Arttırılması

Hedef–6: Araç ve İş Makineleri Sayısının Arttırılması

a)      Şehir İçi Ulaşım Araçlarının Alınması

b)     Tam Donanımlı Arama Kurtarma Aracının Alınması

c)      Arazi Tipi Arasöz İtfaiye Araçlarının Alınması

Hedef–7: İnsan Kaynaklarının ve Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

a) Kurum İçi Toplantı Yapılması

b) Personelin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Hizmet İçi Eğitim Verilmesi

Hedef–8: Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

 

STRATEJİK AMAÇ–3: İmar-Planlama-Kentsel Dönüşüm

Hedef–9: Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmaları

Hedef–10: Kentsel Tasarım Çalışmaları

Hedef–11: Trafik Yoğunluğunu Düzeltme Çalışmaları

       (Ulaşım Master Planının Yapılması)

Hedef–12: Yeni Şehirlerarası Otogarı’nın Yapılması

Hedef–13: Engelliler için Teknik Altyapıyı Oluşturmak

Hedef–14: Yeni Otoparkların Yapımı

Hedef–15: Semt Pazar Yerlerinin Kurulması

Hedef–16: Yeni Güzergâhlar Oluşturmak

Hedef–17: Katlı Otopark Yapımı

Hedef–18: Yeni Sebze Halinin Yapılması

Hedef–19:  Hayvan Barınma Yerinin Yapılması

Hedef–20: Galericiler Sitesinin Kurulması

 

STRATEJİK AMAÇ–4: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Hedef–21: Yeni Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması

a)      Mahallelerde Park Alanları Oluşturmak

b)     Yeşil Kuşak Projesi ile Cizre’yi Ağaçlandırmak

 

STRATEJİK AMAÇ–5:  Altyapının Geliştirilmesi

Hedef–22: Sel Baskınlarına Karşı Önlem Almak

a)      Dere Yataklarının Islah Edilmesi

b)     Gereken Yerlere Drenaj Kanalları Yapılması

Hedef–23: Alt Üst Tünel Yol Yapımı

 

STRATEJİK AMAÇ–6: Üstyapının Geliştirilmesi

Hedef–24: Yol Ağının Geliştirilmesi

a)      Sokak ve Yolların Parke Kaplanması

b)     Yol – Bakım – Onarım Çalışmalarının Yapılması

c)      Yolların Asfalt Kaplanması

d)     Şehir Girişlerinin Güzelleştirilmesi

 

STRATEJİK AMAÇ–7: Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Hedef–25: Tesisleşme

a)      Gençlik Kültür Merkezi Açmak

b)     Spor Kompleksi Açmak

c)      Her Mahalleye Taziye Evi Yapılması

d)     Her Mahalleye Belediye Hizmet Evinin Kurulması

e)      Belediyeye Ait Aşevi Açılması

f)       Belediyeye Ait Misafirhane Açılması

g)      Mahallelere Çocuk Kreş Evlerinin Yapılması

h)     Çocuk Oyun Alanları’nın Yapılması

i)        Yüzme Havuzu Yapılması

j)       Engelliler İçin Sosyal Etkinlik Alanı Oluşturmak

k)     Belediyeye Ait Halk Düğün Salonu Açmak

l)        Açık Hava Halk Tiyatro Salonu Açmak

m)   Belediyeye Ait Bir Gıda Bankası’nın Kurulması

n)     Taş Köprü Projesinin Tamamlanması

Hedef–26: Kadın Yaşam Alanlarının Yapılması

a)      Kadın Dayanışma Merkezi’nin Oluşturulması

b)     Kadın İstihdamı İçin Tekstil Atölyesi Açmak

c)      Kadınlara Yönelik Spor Alanlarının Oluşturulması

d)     Kadınlara Özgü Organik Tarım ve Sera Çalışmaları Yapmak

e)      Kadın Kooperatifleri Oluşturmak

f)       Kadın Aş Evi Açmak

g)      Kadınlar İçin Tandır Evi Açmak

h)     Kadın Kütüphanesi Oluşturmak

i)        Kadınlara Özgü Köy Pazarı Kurulması

j)       Kadın Dinlenme Yerlerinin Kurulması

k)     Her Mahallede Genç Kadın Kültür Kafelerinin Açılması

l)        Kadınlar İçin Park Alanları Oluşturmak

Hedef–27: Yeni Mezarlık Alanlarının Yapılması

Hedef–28: Etkinlikler Düzenlemek

a)      Kitap Fuarları Düzenlemek

b)     Kültür Sanat Festivalleri Düzenlemek

c)      Yaz Aylarında Eğitim Amaçlı Çocuk Kampları Düzenlemek

d)     Kadınlara Yönelik Özel Günlerde Kültür ve Sanat Festivalleri Düzenlemek

e)      Her Mahallede Kadınlar İçin Özgün Toplantılar Düzenlemek

f)       Gençlere Ekonomi Girişimciliği Kursları Vermek

Hedef–29: Sosyal Yardımlar

a)      Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti Sunmak

b)     Kadınlara “JIN KART” İle Ulaşım ve Her Türlü Sosyal Aktivitelerde İndirim Uygulanması

Hedef–30: Bağımlılık Yapan Maddeler ile Mücadele Kampanyaları Düzenlemek

 

STRATEJİK AMAÇ–8: Çevre Koruma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Hedef–31: STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği

a)      İşbirliği Toplantıları Düzenlemek

b)     Okullarda Çöp Toplama ve Bilinçlendirme Çalışması Yapılması

Hedef–32: Eğitim Faaliyetleri

a)      Temizlik Konusunda Vatandaşlarla Bilinçlendirme Toplantıları Düzenlemek

b)     Temizlik Kampanyaları Düzenlemek

Hedef–33: Yenilenebilir Enerji ve Geri Dönüşüm Çalışmaları

a)      Çöp Aktarma İstasyonu’nun Kurulması

b)     Biyogaz-Enerji Tesisi’nin Kurulması (Katı Atık Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm)

c)      Su Arıtma Tesisi İçin Güneş Enerji Sistemi Kurulması

 

STRATEJİK AMAÇ–9: Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Hedef–34: Katılımcı Yönetim

a)      Mahalle Toplantıları Düzenlemek

b)     STK’lar İle Toplantılar Düzenlemek

Hedef–35:  Belediye Vatandaş Arasında İletişimin Güçlendirilmesini Sağlamak

a)      STK’lar İle İşbirliği Toplantıları Düzenlemesi

b)     Belediye Meclis Toplantılarının Halka Açık Şekilde Gerçekleştirilmesi

c)      Belediye Gelir ve Giderlerinin Rapor Halinde Halka Açık Alanlara Asılıp Duyurulması

STRATEJİK AMAÇ–10: Tarihi Dokunun Geliştirilmesi

Hedef–36: Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları

a)      Okullarda Tarihi Yapılarımız Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları İle İlgili Etkinlikler Düzenlemek

b)     Vatandaşları Tarihi Yapılarımız Konusunda Bilinçlendirme Amacı İle Panel veya Toplantılar Düzenlemek

Hedef–37: Turizm Projelerinin Geliştirilmesi

a)      Tarihi Mekânların Tanıtılması

b)     Tarihi Mekânları Koruma Projelerinin Yapılması

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513