Çember ve Kapak Fiyat Araştırması

Çember ve Kapak Fiyat Araştırması

T.C.
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

34293743-000-E.1550

 

20/02/2020

Konu  :

Çember ve Kapak Fiyat Araştırması

 

 

              Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce İlçemiz genelinde yapılan parke taşı döşeme işinde yer altında kalan kanalizasyon baca kapakları yükseltme işi için aşağıda yer alan malzemelerin alınması gerekmektedir. gerekli fiyat tekliflerinizi 15/03/2020 tarihine kadar Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur.


Sıra No

Birim

Miktar

Açıklama

Fiyat

Tutar

1

adet

400

Çember ve Kapak             

                     

                             

 

 

(e-İmzalıdır)
Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü

 

İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

( Satın Alma Birimi )

 

1-      Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-      Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-      Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-      Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-      Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-      İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-      Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-      Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-      Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.


*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(jlSbv7-cvDN7J-JwNUKu-o3aZ2Z-i4JXifBK) kodunu yazınız.

 

Şah Mah. Sanayi Cad. No:7 Cizre
Telefon No: (486)616 10 10 Dahili: 118 Faks No: (486)616 85 13
e-Posta: destekhizmetleri@cizre.bel.tr İnternet Adresi: https://www.cizre.bel.tr

Bilgi için: Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü
Telefon No:

 

 

 

 

 

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513