Gül Kokulu Dezenfekte Fiyat Araştırması

Gül Kokulu Dezenfekte Fiyat Araştırması

        Temizlik İşleri Müdürlüğünce,   200 litre Gül Kokulu Dezenfekte alımına ihtiyaç duyulmaktadır. gerekli piyasa araştırmasının  20/03/2020 tarihine kadar  fiyat teklifinizi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne  getirmeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur. 
         Hayırlı çalışmalar dileriz.
 
 


Sıra No Birim Miktar Malzemenin  Adı                                                  Fiyat Tutar
 1 Litre 200 Gül Kokulu Dezenfekte                                             
              
                                             


 

İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME
Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

 ( Satın Alma Birimi )
 
1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.
2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.
3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.
4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.
5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.
7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.
8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.
9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.
10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513