İCRA DAİRESİ 2021/111 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İCRA DAİRESİ 2021/111 TLMT.  TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2021/111 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Şırnak İl, Cizre İlçe, SUR Mahalle/Köy, 732 Ada, 7 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Şırnak İli Cizre İlçesi Sur Mah. Mıtrıp Deresi Mevkii 732 Ada 7 Parsel 5.Kat 21 Nolu bağımsız bölümde olup mesken niteliğindedir.Yapılan ölçümler, 2021/111 Talimat nolu dosya ve dosyada mevcut kadastro bilirkişi raporu ve mimari projesinin incelenmesi sonucu Sur Mahallesi 732 ada 7 nolu parselde kayıtlı Anılı taşınmaz üzerinde bodrum, zemin, 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlıdır. Mimar Projesi'ne göre bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, kömürlük ve 1 adet ticari depo, zemin katta; 2 adet mesken, 2 adet dükkan ve bina girişi, 7 normal katın her birinde 4'er adet bağımğız bölüm olmak üzere toplam 33 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan yapılmaktadır. Bina dış cephesi, boyalıdır. Yapıda merkezi kalorifer ve asansör bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu 5.katta yer alan 21 no'lu Mesken Mimari Projesi'ne ve mahalline göre 140 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın zeminleri seramik döşeme, duvarlar saten boyalı,tavanlar asma tavandır. Islak hacimlerde zeminler seramik döşeme, duvarlar fayans kaplamadır Değer tespitine konu Mesken vasıflı 21 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazın Bulunduğu yapı bodrum katlı, asansörlü ve kaloriferlidir. Bina 3-B Yapı Sınıfındadır, toplam eksiklik ve aşınma payı oranı ise %10 olarak tespit edilmiştir.

Yukârıda taşımmazın tanımı ve özellikleri başlığı altında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şırnak |li Cizre îlçesî Sur Mahallesi 732 ada 7 nolu parselde kayıtlı yapının 5. katında mevcut bulunar| 140,00 m? net kullanım alanına sahip 21 nolu bağımsız bölüm taşınmazın değeri 280.000,00 TL olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Adresi                          : Sur Mah. Mıtrıp Deresi Meckii 732 Ada 7 Parsel 5.Kat, 21 No Cizre Şırnak Cizre / ŞIRNAK

Yüzölçümü                  : 1.704,08 m2

Arsa Payı                     : 140/4735

Kıymeti                        : 280.000,00 TL

KDV Oranı                 : %1

Kaydındaki Şerhler    : AT 1 DERECE ASKERİ YASAK BÖLGE İÇİNDE KALMAKTADIR

1. Satış Günü              : 23/03/2023 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü              : 18/04/2023 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                     : CİZRE ADALET SARAYI ÖNÜ CİZRE/ŞIRNAK


Satış şartları :

1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 

2-     Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan


alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-      Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/12/2022

 

 

Okan SAVCILI

İcra Müdür Yardımcısı 198645

e-imzalıdır

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513