İCRA DAİRESİ 2022/266 TLMT. İLANI

İCRA DAİRESİ 2022/266 TLMT. İLANI

T.C.

CİZRE                                                                                                   26/12/2022

İCRA DAİRESİ 2022/266 TLMT.

 

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NE

ŞIRNAK

 

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Ömer Faruk Nur, 54451681868 TC Nolu adına kayıtlı Şırnak İli Cizre İlçesi; Dicle mahallesinde 626 ada ve 28 parsel no'da bulunan 3. kat, 16 bağımsız bölüm, Şah mahallesinde 865 ada ve 9 parsel no'da bulunanA blok 2. kat, 4 bağımsız bölüm, Şah mahallesinde 865 ada ve 9 parsel no'da bulunan A blok 1. kat, 1 bağımsız bölüme ait satış ilanı yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

-İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edilmesi ile;

 

-Satış ilanında ayrıntıları yazan taşınmaz satış ilanında belirtilen tarihler itibariyle (birden fazla taşınmaz olması halinde ayrı ayrı olmak üzere) aynından doğan vergi borçlarının olup olmadığının sorulmasına karar verilmiştir.

 

Karar gereğince gerekli tetkikin yapılarak, neticesinin satış tarihinden önce müdürlüğümüzde olacak şekilde acele olarak müdürlüğümüze bildirilmesi

 

Ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerinde hazır edilmesi bilgilerinize rica olunur.

 

İsmail Arif CEYRAN İcra Müdür Yardımcısı 182553

 e-imzalıdır

 

 

Eki:

1-1 adet (Satış İlanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden   EHVzcTc - NtWCQz9 - sI8DrfY - X2o5G8= ile erişebilirsiniz.

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513