Larvasit İlaç Alımı Fiyat Teklifi

Larvasit İlaç Alımı Fiyat Teklifi

T.C.
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

34293743-000-E.2111

 

 

Konu  :

Larvasit İlaç Alımı Fiyat Teklifi

 

 

 

 

      Temizlik İşleri Müdürlüğünce,  Bahar aylarının başlamasıyla birlikte havaların ısınmasından dolayı ilçemizde ivedilikle larva ilaçlanmasının yapılması gerekmektedir. Doğrudan temin kapsamında alınması gereken 200 litre Larvasit ilacının  06/03/2020 tarihine kadar  fiyat teklifinizi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne  getirmeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur. 
         Hayırlı çalışmalar dileriz.

Sıra No

Birim

Miktar

Malzemenin  Adı                                                 

Fiyat

TutarLitre

200

 Larva ( Teknik Şartnameye   Uygun)

                     

                     

              
                                                 İLAÇ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A-    LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BİYOSİDAL ÜRÜNLER

1)     Larva İlacı: (200 LT)

a)     Ürünlerin aktif maddesi %15 Dilofebenzuron veya %12 Siponosad veya %20 Pyriproxyfen olmalıdır.

b)     Aktif maddesi (WHO) Dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilmiş ve yayınlarında yer almış olmalıdır.

c)      Formulasyon tipi SC veya EC olmalıdır.

IGR Larvasit  grubu için; uygulama esnasında veya sonradan oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için ; ürüne ait, bilim tabanlı otoriterler tarafından akredite kuruluşlarda yaptırılmış olmalıdır.

 

İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                       ( Satın Alma Birimi )

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

 

 

(e-İmzalıdır)
Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü

 

 

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(iwq8fK-4icWR1-FyKNRl-RzrjaS-0j8JyDuZ) kodunu yazınız.

 

Şah Mah. Sanayi Cad. No:7 Cizre
Telefon No: (486)616 10 10 Dahili: 118 Faks No: (486)616 85 13
e-Posta: destekhizmetleri@cizre.bel.tr İnternet Adresi: https://www.cizre.bel.tr

Bilgi için: Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü
Telefon No:

 

 

 

 

 

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513