Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Ödüllü Fotoğraf Yarışması

CİZREDE KAR  

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 KONU    

 

Fotoğraf yarışması Cizre sınırları içerisinde (köy, belde, mezra, yayla vb. dâhil) çekilmiş kar manzaralı fotoğraflar yarışma kapsamındadır.

 

 KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI 

 

1- Yarışma, konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel katılımcılara (Seçici Kurul dışında) açıktır.

 

2-Yarışmaya katılım bedelsizdir.

 

3- Daha önce başka yerlerde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir ve bu durumda oluşan zararlardan katılımcı sorumlu olacaktır (Durumun tespiti halinde katılımcı ödüle hak kazanamaz). Sadece, ilçe sınırları içerisinde çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilecektir (fotoğrafların sahiplerine fotoğraftaki mekanın Cizre’de olduğu yerini ve tarihi belirtmesi gerekmektedir.). Aksi durumun tespiti halinde doğacak hukuki sorumluluklar katılımcıya aittir.

 

4- Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

 

5- Cizre Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

6- Yarışmaya; renkli ve siyah-beyaz fotoğraflarla katılım yapılabilir.  

 

7- Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar ya da bir kısmı sergi amaçlı olarak ya da farklı bir şekilde ileriki bir tarihte Belediyemiz tarafından kullanılabilecektir

 

 

8- Katılım koşullarına ve şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır. 

 

9- Her katılımcı en çok 3 eserle yarışmaya katılabilir.

 

  

10- Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. 

 

 

11- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır ve hukuki işlemler uygulanır. 

 

 

12- Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

KULLANIM HAKLARI

 

Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fotoğraflarının Cizre Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince gönderdiği tüm fotoğraflarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Cizre Belediyesine izin/muvaffaka name verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvaffaka name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen eserlerin kullanım hakları Cizre belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Yarışma Başlangıç Tarihi   : 10.02.2020

Son Eser Gönderme Tarihi : 18.02.2020

Sonuç Bildirimi                   : YER BİLDİRİLECEKTİR

Ödül Töreni                        : YER BİLDİRİLECEKTİR

 

SEÇİCİ KURUL

 

Cizre belediyesi tarafından daha sonra en az üç kişi olmak üzere oluşturulacaktır.

 

Kurul kararları kesin olup, kesinlikle itiraz kabul edilmeyecektir.

 

 ÖDÜL 

 

Birincilik ödülü       : 5.000 TL

 

İkincilik ödülü         : 4.000 TL

 

Üçüncülük ödülü    : 3.000 TL

 

TESLİMAT ADRESİ

 

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Tlf : 05434567265

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513