Piknik Masası ve Kamelya Alımı

Piknik Masası ve Kamelya Alımı

Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce aşağıda belirtilen malzemelerin alımına ihtiyaç duyulmaktadır.  30/03/2020 tarihine kadar fikyat tekliflerinizi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne getirmeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur.Sıra NoBirim MiktarMalın Cinsi                         Fiyat Tutar      
1Adet10Piknik Masası ( Ahşap)                                                          
2Adet23x3 Kamelya ( Ahşap)

Not: Teknik Bilgi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirsiniz.


                                                                                                 İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                                                    ( Satın Alma Birimi )

 

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513