2021 Mayıs Ayı Meclis Kararı

2021 Mayıs Ayı Meclis Kararı

Konu İmar Planı Değişiklik Talebinin İmar Planı Komisyonuna Havale Edilmesi
Karar Tarihi 03/05/202
Karar No 52
Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi