2023 Ocak Ayı Meclis Kararları 2

2023 Ocak Ayı Meclis Kararları 2

Konu Fazla Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sur Mah.179 ada 5 nolu parsel
Karar Tarihi 02/01/2023
Karar No 06-10
Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi