Nikah İşlemleri

      Nikah İşlemleri

SORU VE CEVAPLARLA EVLENME İŞLEMLERİ

 EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLİR?

 Erkek veya kadın on sekiz yaşını doldurmadıkça evlenemez.

On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, aile mahkemesi hakimleri olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

 Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (İşitme, Konuşma, Görme engelli bireyler yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

Önceki evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 EVLENMEK İÇİN HANGİ BELGELERLE İHTİYAÇ VAR?

Bağlı olduğunuz aile hekimliğinden alınacak; Resimli Evlenme Sağlık Raporu (Çiftler, ayrı ayrı yerlerden alabilir)

Evlendirme Memurluğundan alınacak; Evlenme Ehliyet Belgesi (Çiftlerin bir arada bulunması gerekiyor) 17 yaşını doldurup 18'inden gün alan adayların Anne ve Babası ya da vasisi (anne ve baba ayrı iseler) belgenin alınması esnasında Evlendirme Memurluğunda hazır bulunmalıdırlar.

Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli Nüfus Cüzdanları aslı ve fotokopileri. (10 yılı aşan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

Çiftlerin 3'er adet Vesikalık Fotoğrafı. Fotoğrafların çiftlerin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

Cizre Belediyesi'ne ödenecek 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) Evlendirme Cüzdanı ücretinin ödeme makbuzu.

FOTOKOPİ VEYA KOPYA RESİMLER GEÇERSİZDİR

 EVLENMEK İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

Nerede

Birbiriyle evlenecek erkek veya kadın, içlerinden birinin ikametgâhının olduğu belediyenin evlendirme memurluğuna yukarıda belirtilen evraklılarla birlikte başvururlar. Belediyemiz Evlendirme Memurluğunu haritada görmek için yan taraftaki bağlantıya tıklayın.

Başvuru yapan çiftler, Belediye veznesine yatırılacak olan Uluslararası Aile Cüzdan bedelini (250,00 TL) ödedikten sonra başvuruları kesinleşmiş olur.

 İKAMET EDİLEN YER DIŞINDA (FARKLI İL VEYA İLÇE) EVLENMENİN KOŞULLARI NELERDİR?

Çiftlerin yukarıda bahsedilen evrakları ile birlikte Evlendirme Memurluğumuza başvurusu sonrasında düzenleyeceğimiz Evlendirme izin belgesi ile diledikleri il veya ilçenin evlendirme memurluklarına başvurarak evlenebilirler.

Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

 NİKAH ANINDA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR.?

 Evlenecek çiftler ve en az 1'er şahit eşliğinde Evlendirme Memurluğunun belirlediği tarih ve saatte Nüfus Cüzdanlarıyla birlikte hazır bulunmalıdır.

 ÖZEL DURUMLAR İÇİN GEREKEN EK BELGELER NELERDİR?

 Yaş Sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik durumu varsa ayrıca ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

16 yaşını doldurup, 17'sinden gün alan adaylar, kesinleştirilmiş Aile Mahkemesi Kararı ile evlenebilir. Bu karar nikah öncesinde evlendirme memurluğuna teslim edilmelidir.

17 yaşını doldurup 18'inden gün alan adayların, anne ve babası aynı şehirdeyse, nikah anında anne ve babalarıyla birlikte (Nüfus cüzdanları da yanlarında olacak şekilde) Evlendirme Memurluğunda hazır bulunmaları gerekir. Anne ve Babaları farklı şehirlerde ikamet eden adayların ise; Noterde düzenlenecek Anne ve Baba Muvaffakatnamesi ile evlenebilirler. Bu muvaffakatnamenin nikah öncesi evlendirme memurluğuna teslim edilmesi zorunludur. Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü, nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne ve Baba ayrılmışlarsa, bireyin vasisi olan anne ya da babanın muvaffakatnamesi yeterli olacaktır.

65 yaş ve üstü adayların Devlet Hastanesinden alınacak Evlenmeye Ehil Olma Heyet Raporu almaları ve bu raporu nikah öncesinde evlendirme memurluğuna teslim edilmesi zorunludur.

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölum tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın, 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır. Bu kesinleşmiş mahkeme kararının nikah öncesinde evlendirme memurluğuna teslimi zorunludur.

 NOT: Aile Mahkemesi iddet müddeti kaldırma kararının kesinleşmiş karar olması zorunludur.

 BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. (Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir)

 BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

Evlenilecek yabancı uyruklu adayın tabiiyetinde olduğu ülkelere göre farklı şartlar olduğundan, bu konu hakkında Evlendirme Memurluğundan bilgi almanız gerekmektedir.

 EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

 Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir uluslararası aile cüzdanı verir.

 EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

 Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.

 DİĞER DURUMLAR

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

Müracaat edildikten sonra randevu sistemi ile çalışıldığından müsait olan en yakın tarihe nikah günü verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

 MÜRACAATEVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

 EVLİLİK BASVURU EVRAKLARI DUZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 (ALTI AY) SÜRE İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN İSTENİLEN NİKAH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI GEÇMEYECEKTİR.

 Not: Evlenme işlemleri için gerekli evraklar teslim edilmeden nikah randevusu verilmez.

 web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513