CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

   CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN  İLAN

        İLAN

        CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

S.NO

ADRESİ

Plaka sırası

Muhammen Bedel /TL

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

 Alibey Mahallesi Şerafettin Elçi Cd. No:93/A (Güneş Taksi Durağı)

1

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

10:00

2

Alibey Mahallesi Şerafettin Elçi Cd. No:93/A (Güneş Taksi Durağı)

2

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

10:10

3

Alibey Mahallesi Şerafettin Elçi Cd. No:93/A (Güneş Taksi Durağı)

3

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

10:20

4

Alibey Mahallesi Şerafettin Elçi Cd. No:93/A (Güneş Taksi Durağı)

4

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

10:30

5

Kale Mahallesi Orhan Doğan Cad.Gözüoğlu Psj. No:3 (Serbest Taksi Durağı)

1

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

11:00

6

Kale Mahallesi Orhan Doğan Cad.Gözüoğlu Psj. No:3 (Serbest Taksi Durağı)

2

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

11:10

7

Kale Mahallesi Orhan Doğan Cad.Gözüoğlu Psj. No:3 (Serbest Taksi Durağı)

3

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

11:20

8

Kale Mahallesi Orhan Doğan Cad.Gözüoğlu Psj. No:3 (Serbest Taksi Durağı)

4

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

11:30

9

Kale Mahallesi Orhan Doğan Cad.Gözüoğlu Psj. No:3 (Serbest Taksi Durağı)

5

150.000,00

4.500,00

03.04.2023

13:30

10

 Nur Mahallesi İdil Yolu Üzeri Tank Tab. Mevkii

 (Deniz Taksi Durağı)

1

120.000,00

3.600,00

03.04.2023

13:40

11

Nur Mahallesi İdil Yolu Üzeri Tank Tab. Mevkii

2

120.000,00

3.600,00

03.04.2023

13:50

12

 (Deniz Taksi Durağı)

3

120.000,00

3.600,00

03.04.2023

14:00

13

Nur Mahallesi İdil Yolu Üzeri Tank Tab. Mevkii

4

120.000,00

3.600,00

03.04.2023

14:10

14

 (Deniz Taksi Durağı)

5

120.000,00

3.600,00

03.04.2023

14:20

 

 

 

1.      Belediyemiz uhdesinde bulunan ve yukarıda belirtilen ticari (T) plakaların 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi, 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2.      İhale, Cizre Belediyesi İhale Toplantı Salonunda komisyonca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3.      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 

3.1   İhaleye yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler katılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair Nüfus Cüzdanı Fotokopisini ihale teklif dosyasına konulacaktır.

3.2   İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekâletname (son 1 (bir) yıl içinde düzenlenmiş olacak) aslı ve istekli adına düzenlenmiş ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte ihale teklif dosyasına konulacaktır.

3.3   İhale tarihinde İsteklilerin Türkiye sınırlan içinde kendi adlarına tahsisli ticari (T, M, S, J vb.) plaka kaydı / hakkı bulunmaması gerekmektedir. Türkiye Genelinde Ticari Plaka Hakkı Bulunmadığına Dair Beyanı imzalayarak ihale teklif dosyasına konulacaktır. İhale esnasında ve/veya daha sonra yapılacak kontrollerde isteklilerin Türkiye sınırları içinde kendi adlarına tahsisli ticari (T, M, S, J vb.) plaka kaydı bulunduğu anlaşılması halinde kendileri ticari (T) plaka alma hakkı kazanmış olsalar dahi ihale iptal edilerek geçici teminat İdare tarafından gelir kaydedilecektir.

3.4   Cizre Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış Cizre Belediyesi sınırlan ve mücavir alanı içerisinde Ticari Plaka Kaydı Olmadığına Dair Onaylı Belge teklif dosyasına konulacaktır.

3.5   İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdığına dair dekont aslı teklif dosyasına konulacaktır.

3.6   İstekli tarafından teklif vereceği  ticari (T) plaka hakkı ihalesi için ihale dosyası (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı ihale teklif dosyasına konulacaktır.

3.7   İsteklinin ihale ilan tarihinden itibaren son bir ay içerisinde resmi kuramlara verilmek için alınmış Adli Sicil Kaydı ihale teklif dosyasına konulacaktır. İstekliler Kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olmamak.

3.8   Noter tasdikli imza sirküsü veya imza beyannamesi

3.9   Vekâleten katılma halinde ise vekilin imza beyannamesinin olması veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.

3.10                          Cizre İlçe hudutları içinde oturduğuna dair ikametgâh (yerleşim yeri) Belgesini ihale teklif dosyasında sunacaktır.

 

3.11                           03.05.1986 tarih 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu kararın gereği şoförlük 

mesleğini geçim olarak seçmiş olması gerektiğinden, isteklinin başka bir ticari faaliyeti olmadığına dair Cizre Vergi Dairesinden alınacak Mükellefiyet Belgesi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 

3.12                             B Sınıfı veya üstü Sürücü Belgesi fotokopisi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 

3.13                             Cizre Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınacak İdareye Borcu Yoktur         Belgesi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 

3.14                              İstekli ticari (T) plaka ihalesinde uhdesinde bir adet (T) plaka kaldığı takdirde Cizre Belediyesi Taksi Yönetmeliği hükümlerine uymayı ve 6 (altı) ay içerisinde uhdesinde kalan (T) plakasına Cizre Belediyesi Ticari Taksi İşletme ve Taksi Durak Yönetmeliği ve Cizre Belediyesi Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliği hükümlerine uygun araç takarak ticari faaliyetine başlayacağına dair Taahhütname ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

Suat ÖZER

Ulaştırma Hizmetleri Müdür V.

 

        CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513