Cizre’de Yaşam Fotoğrafçılar Maratonu Başlıyor

Cizre’de Yaşam Fotoğrafçılar Maratonu Başlıyor

Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde organize edilen 'Cizre’de Yaşam Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması’ 27 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Cizre’nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

 Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından onaylanan Cizre’nin Turizm alanındaki doğal ve tarihi güzelliklerini aktarmak maksadıyla çekilecek fotoğrafların ödül kazanma şansına sahip olduğu yarışmanın teknik şartnamesi aşağıda sunulmuştur.


                     

CİZRE FOTOĞRAFÇILAR MARATONU YARIŞMASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: “Cizre’de Yaşam” Fotoğrafçılar Maratonu

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

a. Yarışmanın Konusu:

Cizre’nin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Cizre ilçesinin sınırları içindeki doğal, tarihi, kültürel alanları ve doğal yaşamı “Cizre’de Yaşam” üst başlığı altında çekilecek fotoğraflardır; ayrıca, Cizre’de yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Cizre’de Yaşam Fotoğrafçılar Maratonun bir amacı da organizasyon boyunca üretilecek fotoğraflar ile Cizre’nin görsel belleğini zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir.

b. Yarışmanın Amacı:

Fotoğraf sanatının görsel gücüyle, önemli bir turizm destinasyonu olan Cizre’nin ulusal çapta tanıtımını yapmaktır.

3. Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Cizre Kaymakamlığı (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) ve Cizre Belediyesi tarafından düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılmaktadır.

​Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) renkli olmak üzere olarak tek kategoride yapılacaktır.

5. Genel Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 3. Katılımcıların, Cizre Merkezdeki,  Cudi Mahallesi İdil yolu caddesi no : 11 adresinde  bulunan Cizre İlçe Gençli Merkezi Müdürlüğünde ki  kayıt masasında 27-30 Ekim 2022 tarihlerinde saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında “Katılım Başvuru Formu” doldurmaları zorunludur. Formu doldurmayan katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Katılımcının T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğrafçılar Maratonu, her yarışmacı için kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.
 5. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 27 Ekim 2022 Perşembe günü Saat: 08:00 ile 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 17:00 arasında Cizre İlçesi hudutları dâhilinde (olmak koşuluyla belirli bir alan ve mekân sınırlaması olmadan) çekilmiş olması zorunludur.
 6. Katılımcı, yarışmaya en fazla 8 (sekiz) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 7. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 8. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar ve panoramik fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 9. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 10. Katılımcı, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 11. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 12. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 13. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri  (DPI,  piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 14. Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 15. Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla yetkilidir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı:

 1. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan, satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi’ne ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 2. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 3. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni 3 kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 7. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi’nin kurumsal web siteleri ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı Cizre Kaymakamlığı. Cizre Belediyesi  ve TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 8. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

7. Diğer Hususlar:

 1. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 2. Yarışmanın ödülleri düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına bir ay içerisinde gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 3. Katılımcılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb. unsurların saptanması halinde katılımcı yarışma dışı bırakılır.
 4. Katılımcılar, doğal ve tarihi bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan karılımcılar bizzat kendileri sorumludur.
 5. Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 6. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 8. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.
 4. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 7. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-300 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.
 8. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 9. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 10. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 11. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

 

 

9. Seçici Kurul:

      NAZLI DEMİR (CİZRE KAYMAKAMI)

      Prof. Dr. GÜLER ERTAN (FOTOĞRAF AKADEMİSYENİ)

      FARUK AKBAŞ (FOTOĞRAF SANATÇISI)

      MUSTAFA SEVEN (FOTO MUHABİR)

      İNAN ORHAN (MAFSAD DERNEK BAŞKANI)

Seçici Kurul en az 3 kişi  ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır.

Toplantı tarihinde tüm seçici kurul üyelerinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu iki hafta ertelenir.

10. TFSF Yarışma Temsilcisi: Yakup YENER

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

11. Foto Maraton Takvimi ve Programı:

27 Ekim 2022 Perşembe

Başvuru Kabul                                          : 08.00 – 17.00

28 Ekim 2022 Cuma

Başvuru Kabul                                          : 08.00 – 17.00

29 Ekim  2022 Cumartesi

Başvuru Kabul                                          : 08.00 – 17.00

30 Ekim  2022 Pazar

Başvuru Kabul                                          : 08.00 – 13:00

Son fotoğraf yükleme 23:00

Seçici Kurul Toplantısı: 31.10.2022

Sonuç Bildirimi: 02.11.2022

 

12. Ödüller

Sergileme/Satın Alma: Ödüller

• Birinciye:                 TFSF Altın Madalya              + 15.000 TL

• İkinciye:                   TFSF Gümüş Madalya           + 12.500 TL

• Üçüncüye:                TFSF Bronz Madalya                        + 10.000 TL

• Mansiyon Ödülleri (3 adet) : TFSF Mansiyon      + 5.000 TL

• Cizre Kaymakamlığı Özel Ödülü: 3.000 TL

• Cizre Belediyesi Özel Ödülü: 3.000 TL

• Sergileme (en fazla 50 adet): 1.000  TL

13.Konaklama ve Ulaşım

Katılımcıların konaklama ve yemek  ücretleri Cizre Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Konaklama ve yemek ile ilgili bilgiye Cüneyt MUNİS’den ulaşılabilir.

 

14. Sekretarya-İletişim:

Adı ve Soyadı ​: Cüneyt MUNİS

İrtibat Tel​: 05434567265

E-posta Adresi​:cuneytcizre@gmail.com

(Sekretarya bilgileri düzenleyici kurum tarafından doldurulacaktır. Birden fazla kişi var ise sistemde kurumu temsil edecek kim ise onun adı ilk sıraya yazılmalıdır. Kişilerin eposta adresleri ve telefonu yarışmadan yarışmaya değişmemelidir.)

15. Cizre Fotoğrafçılar Maratonu Yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “2022-102” numara ile onaylanmıştır.

 

 

YASAL UYARI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim, deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri, TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.

Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir."

 

 

                                          

 

 

EK: CİZRE HARİTASI

 

 

 

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513