Cizre SYDV Başkanlığı na bağlı Yaşlılara bakım Vefa projesinde çalışmak üzere 13 temizlik personeli alınacaktır

Cizre SYDV Başkanlığı na bağlı Yaşlılara bakım Vefa projesinde çalışmak üzere 13 temizlik personeli alınacaktır

EK-1

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Ünvanı: CİZRE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Adresi: Cudi Mahallesi Ziraat Caddesi No:1 Cizre/Şırnak

Telefonu: 0486 616 7971

Faks no: 0486 616 7970

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Temizlik Görevlisi

Açık İş Sayısı: 13

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 20/01/2023-27/01/2023

Başvuru Adresi: Cudi Mahallesi Ziraat Caddesi No:1 Cizre/Şırnak

İrtibat Kişisi: Celal AZĞAN

Unvanı: Vakıf Müdürü

Telefonu: 0486 616 7971

E-posta: cizre_vakif@hotmail.com.tr

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Vakıf Başkanlığımızca görüşme veya mülakat yapılmayacak, alımlar 13 asil ile 13 yedek adaydan oluşan kişiler arasında Vakıf Başkanlığımız konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi ile yapılacak. Sonuçlar Cizre Kaymakamlığı resmi web sayfasında (www.cizre.gov.tr) ilan edilecektir.

Tarih: 31/01/2023

Saat: 14:00

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Alınacak personeller yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel

bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılamada çalışacaktır.

Çalışma Adresi: Cizre ilçe Merkez ve Köyleri

Çalışma Süresi:  Belirli Süreli (bir yıllık)             31.12.2023 tarihine kadar.

Çalışma Saatleri: Hafta içi 08:00-17:00

MÜRACAAT KOŞULLARI

1)      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2)      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3)      Bayan veya Erkek olmak

4)      Cizre ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak veya son 6 (altı) aydır Cizre ilçesinde ikamet ediyor olmak.

5)      18 yaşını bitirmiş olmak.

6)      Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7)      Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8)      Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

9) Geriatri, Engelli veya Yaşlı Bakım Bölümünden lisans, ön lisans veya ortaöğretim kurumlarının ilgili 3 bölümünden mezun olanlar.

10) Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu çalışmaya hak kazanan kişiler Cizre Kaymakamlığı resmi web sayfasında (www.cizre.gov.tr) ilan edilecektir.

11) Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.

12) Vakıf Başkanlığımız kura sonucu seçilen adayı yeterli bulmaması halinde, Mütevelli Heyet kararıyla personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)      İş Talep Formu (Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan temin edilebilir.)

2)      Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)

3)      Adli sicil kaydı ( Cizre SYDVye verilmek üzere)

4)      Görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu (Aslı veya onaylı sureti)

5)      Varsa İş Deneyim belgesi

6)      T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.)

7)      Vukuatlı aile kayıt tablosu (e-devlet üzerinden alınabilir.)

8)      2 adet vesikalık fotoğraf

FORM ONAY BİLGİLERİ

Tarih:          .../01/2023

Adı Soyadı: Nazlı DEMİR

Unvanı: Kaymakam/Vakıf Başkanı

Kaşe/İmza:

 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513