Cizre SYDV Başkanlığına bağlı Aile Destek Merkezi'nde çalışmak üzere 5 eğitici personel alınacaktır.

 Cizre SYDV Başkanlığına bağlı Aile Destek Merkezi'nde çalışmak üzere 5 eğitici personel alınacaktır.

EK-1

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı/Ünvanı: CİZRE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Adresi: Cudi Mahallesi Ziraat Caddesi No:1 Cizre/Şırnak

Telefonu: 0486 616 7971

Faks no: 0486 616 7970

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ

Meslek Adı: Eğitici

Açık İş Sayısı: 5

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici

Deneyim Süresi:

Başvuru Tarihleri: 20/01/2023-27/01/2023

Başvuru Adresi: Cudi Mahallesi Ziraat Caddesi No:1 Cizre/Şırnak

İrtibat Kişisi: Celal AZĞAN

Unvanı: Vakıf Müdürü

Telefonu: 0486 616 7971

E-posta: cizre_vakif@hotmail.com.tr

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ

Yer: Vakıf Başkanlığımızca yapılacak mülakata, alınacak eğitici sayısının beş katı kadar (25 kişi) katılacak olup mülakat tarih, saat ve yeri sonradan belirlenecek olup Cizre Kaymakamlığı resmi web sayfasında (www.cizre.gov.tr) ilan edilecektir.

Tarih: ..../..../2023

Saat: ...../.....

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Alınacak personeller Aile Destek Merkezileri (ADEM) projesi kapsamında Proje eğiticisi olarak istihdam edilecektir.

Çalışma Adresi: İlçemizin muhtelif Mahallelerinde açılan ADEM merkezleri.

Çalışma Süresi:  Belirli Süreli             31.12.2023 tarihine kadar

Çalışma Saatleri: 08:00-17:00 saatleri arası

MÜRACAAT KOŞULLARI

1)     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2)     İşin Niteliği  nedeniyle kadın olmak.

3)     Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

4)     Cizre ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak veya son 6 (altı) aydır Cizre ilçesinde ikamet ediyor olmak.

5)     18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

6)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7)     Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,sahtecilik,dolandırıcılık,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

8)     Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

9)     Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

10) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak.

11) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

12) ADEM projesi uygulama genelgesi 4. maddesi uyarınca alınacak eğitici bölgeyi sosyokültürel açıdan iyi bilen yöneticilik vasfına haiz, yöneticilik sektöründe tecrübeli olması tercih sebebidir.

13) Aday personelin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması, el sanatları alanında sertifika sahibi olması tercih sebebidir.

14) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

15) Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)     Tarihçeli İkametgah belgesi  ( e-devlet üzerinden alınabilir.)

2)     Vukuatlı aile kayıt tablosu ( e-devlet üzerinden alınabilir.)

3)     Adli sicil kaydı ( Cizre SYDVye verilmek üzere)

4)     Kimlik fotokopisi (Aslı personele ibraz edilecek.)

5)     Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu

6)     Varsa İş Deneyim belgesi

7)     İş Başvuru Formu ( Cizre SYDVden alınıp doldurulacaktır)

8)     Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

9)     2 adet vesikalık fotoğraf

10)2021 veya 2022 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

Not: Evrak teslimi bizzat elden teslim edilecek olup, kargo, PTT veya kurye ile teslim edilecek evraklar Kabul edilmeyecektir.

FORM ONAY BİLGİLERİ

Tarih:          .../01/2023

Adı Soyadı: Nazlı DEMİR

Unvanı: Kaymakam/Vakıf Başkanı

Kaşe/İmza:

 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513