ENDODONTİK MOTOR ALIMI PİYASA ARAŞTIRMASI

ENDODONTİK MOTOR ALIMI PİYASA ARAŞTIRMASI

T.C.
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

34293743-000-E.2255

 

09/03/2020

Konu  :

ENDODONTİK MOTOR ALIMI PİYASA ARAŞTIRMASI

 

 

 


       Destek Hizmetleri Müdürlüğünce aşağıda bulunan malzemelerin alımına ihtiyaç duyulmaktadır. yapılacak olan piyasa araştırmasını  16/03/2020 tarihine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne  getirmenizi veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur. 
         Hayırlı Çalışmalar Dileriz.

 

Sıra No

Birim

Miktar

Malın Cinsi

Fiyat

Tutar

1

Adet

2

Endodontik Motor Tıbbi Cihazı

                        

                       

Not: ekte bulunan teknik şartnameye dayanarak fiyat verilecektir.
 

Ek: 1 adet teknik şartname

 

                                          İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

                              Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                ( Satın Alma Birimi )

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

 

 

(e-İmzalıdır)
Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü

 

Ek: Endodontik Teknik Şartname

 

 

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://uygulama.belediye.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/Evrak/EvrakDogrulama/EvrakDogrulama.aspx adresine girerek(aP9PHf-VFAONF-uqgyPc-Z7Y/JM-dqzqbkGh) kodunu yazınız.

 

Şah Mah. Sanayi Cad. No:7 Cizre
Telefon No: (486)616 10 10 Dahili: 118 Faks No: (486)616 85 13
e-Posta: destekhizmetleri@cizre.bel.tr İnternet Adresi: https://www.cizre.bel.tr

Bilgi için: Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü
Telefon No:

 

 

 

 

 

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513