Konteyner Tekerlekleri Piyasa Araştırması

Konteyner Tekerlekleri Piyasa Araştırması

T.C.
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Sayı    :

34293743-000-E.2040

 

 

Konu  :

Konteyner Tekerlekleri Piyasa Araştırması

 

 

   Belediyemiz Temizli İşleri Müdürlüğünce aşağıda bulunan malzemelerin alımı yapılacaktır. Gerekli olan piyasa araştırmasını Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü getirmeleri veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur.SIRA NO

BİRİM

MİKTAR

MALIN CİNSİ

BİRİM FİYATI

TUTAR

1

ADET

2.000

150X45 CM ebatlarında konteyner tekerlekleri ( Lastikler içi dolu, oynak başlıklı, lastik tutacakları saç ve frensiz olacak). 

 

 


                                                                                                                            Firma Kaşe / Tarih
 

                                                                    İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

                                                       Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                       ( Satın Alma Birimi )

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

 

 

(e-İmzalıdır)
Şehmus ASLAN
Destek Hizmetleri Müdürü

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513