MEMUR ALIMI Z ABITA

MEMUR ALIMI   Z ABITA

 

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne)

 

 

Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre alınacak olan Zabıta Memuru kadrosuna aşağıdaki tabloda işaretlemiş olduğum alandan başvurumun kabulü için gerekli evraklar Ek'te sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

İlan Metni Kadro Sıra No

Kadro açıklaması

Atanmak İstenilen kadro

Unvan

Kadro Derecesi

Niteliği

1

Zabıta Memuru

8

-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.         -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

2

Zabıta Memuru

9

-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.      -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

3

Zabıta Memuru

9

-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.      -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

4

Zabıta Memuru

10

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.      -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

5

Zabıta Memuru

11

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.      -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

 

 

                                                                                              Adı Soyadı

                                                                                             

Tarih/imza

T.C. Kimlik No          :

 

Telefon                       :

 

Adres                          :

 

Ek:

1- Nüfus Cüzdan veya Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi

3-  Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesi aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi

4- 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6- Sürücü Belgesi aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi

7- Görevini Yapmaya Engel Durumumun Olmadığına Dair Beyan

8- Fotoğraf (2 adet, biri forma yapıştırılmış olarak)

 

 

 

 

 

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne)

 

 

Cizre Belediye Başkanlığınızın yayımlamış olduğu Zabıta Memuru alımı ilanında başvuruma esas olmak üzere görevimi devamlı olarak yapmama engel bir durumum olmadığını beyan ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

                                                                                             

Tarih/imza

 

 

 

 

T.C. Kimlik No          :

 

Telefon                       :

 

Adres                          :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 (Ek:RG-14/11/2017- 30240) (Değişik:RG-18/12/2021-31693)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU

KİMLİK BİLGİLERİ

1.   T.C. KİMLİK NUMARASI

 

2.    ADI                : …..…………………….…………………

 

3.    SOYADI       : …..………...………….…………………

 

 

4.    BABA ADI : …..…………………….…………………                                                                                                                  F O T O Ğ R A F

 

5.   ANNE ADI : …..……….………….…………………

 

6.     DOĞUM TARİHİ : ….../..…./.................. (GG/AA/YYYY)

 

 

7.     DOĞUM YERİ : ……………………………………                     9.      CİNSİYETİ         E                 K

 

8.   NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

10. BİTİRDİĞİ OKUL/VARSA SERTİFİKA : ………………………………………………… ……………………..........

 

11. MEZUNİYET TARİHİ : ….../..…./................. (GG/AA/YYYY)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

12. TEBLİGAT ADRESİ :…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ………

 

13. SEMT/İLÇE :………………………….……

 

14.      İLİ                   :………..………………………              İL KODU           POSTA KODU 15.                                                             SABİT TEL. NO : …...……..……………… GSM NO:………………….……………….

16.   E-POSTA ADRESİ :…………………………………………………………………………

DİĞER BİLGİLER

21. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI:

…………………………………………

YAPILDIYSA ŞEKLİ :

………………………………

YAPILMADIYSA SEBEBİ :

…………………………………...……………………………….

22. MECBURİ HİZMETİN BULUNUP BULUNMADIĞI :

…………………………….…...………..

VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM :

……………………………

SEBEBİ VE SÜRESİ :

 

………………………..……………………..………………..…

23. ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI :

……………………………………..……

VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ :

………..…………………

MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA :

 

……………………………………………….………………….

24. MESLEĞİ YAPMASINA ENGEL BİR DURUMUN BULUNUP BULUNMADIĞI:

 

25. EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ :………. ……………………………………………………………………..……………..

 

26. ATANMAK İSTEDİĞİ KADRO UNVANI :……………………………………………………………………………………………..

 

Formu İnceleyen Görevlinin:

 

Adı Soyadı     :

 

Görevi              :

 

Tarih-imza       :

 

ADAY SIRA NUMARASI:

 

Bu Ek-2 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. Sınava kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim.

 

 

TARİH …./…./20.. ADAYIN İMZASI

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

1

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513