Palmiye Ağaç Alımı

Palmiye Ağaç Alımı

          Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce  Cizre İlçesinin muhtelif alanlarına ekilmez üzere  aşağıda miktarı yazılan Palmiye alımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

        Alımın yapılabilmesi için Fiyat Tekliflerinizi Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne getirmeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine 27/03/2020 tarihine kadar göndermeniz önemle rica olunur. 

Sıra No 
  Malın Cinsi
 Birimi  
 Miktarı 
Fiyatı 
Tutarı 
1
  Gövde Boyu 2 Metre Uzunluğunda Palmiye Ağacı
Adet  
  90


                                                                                   


                                                                                                İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                                                          ( Satın Alma Birimi )

 

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513