Sınava Girmeye Hak Kazanan Taşeron İşçilerin Kesin Kabul Listesi

Sınava Girmeye Hak Kazanan Taşeron İşçilerin Kesin Kabul Listesi

İLAN

 

24.12.2017 tarih ve 30288 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. ve Geçici 24.  Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin 39. Maddesi gereği işçi statüsüne geçirilecek personellerin sınavı 12-22 Mart 2018 tarih aralığında Cizre Belediyesi ana hizmet binasının içinde yer alan toplantı salonunda yapılacaktır.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. ve Geçici 24.  Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin 39. maddesinde geçen “ Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir; yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav Tarihi için TIKLAYINIZ

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513