Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Malzeme Talepleri

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Malzeme Talepleri

T.C.
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 

Sayı    :

67795053-947.1-E.

 

               13/03/2020

Konu  :

Malzeme Talebi Hk.

 

 

 

 

                                                                              DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

          Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan içme suyu Kaçak ekibinin ihtiyacı olan kaçak işlemlerinde

 kullanılmak üzere tabloda belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak olan malzemelerin fiyat tekliflerini

16/03/2020 tarihine kadar Cizre Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne getirmeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com

adresine göndermeniz önemle rica olunur.S.NO

Malzemenin cinsi

   Adet

Tutar

Fiyat

1

25'lik demir tapa 1/2

25'Adet

 

 

2

25'lik plastik Pprc tapa

50'Adet

 

 

3

20'lik demir tapa

25'Adet

 

 

4

20'lik Pprc plastik tapa

25'Adet

 

 

 

 İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlü

( Satın Alma Birimi )

 

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513