TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 29.05.2023

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 29.05.2023

Örnek No:51*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2022/350 TLMT.

 

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış

olup:

 

Muhammen

Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

220.000,00

1

Taşıt

10AFE047 plakalı Hyundai marka Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode Plus CVT ticari adlı 2016 model 1368 silindir hacimli benzin-LPG yakıt tipli manuel vitesli beyaz renkli KMHCT41BAGU232158 şasi nolu otomobil, araç kapısı açılmadığında araç iç kısımda inceleme yapılmadı, arka sağ çamurluk hasarlı, aracın SBM kayıtlarında kayıtlarında 18 adet kazaya karismistir. KZ1: 24/12/2021 ERP-Carpisma 24750TL,    KZ2: 05/06/2021 ERP-Carpma 5930TL,     KZ3:

22/03/2021    ERP-Carpma     5399TL,       KZ4:                      10/10/2020 ERP-Carpma 42727TL,                      KZ5: 12/09/2019 Carpma 2419TL, KZ6: 29/06/2019 ERP-Carpma 1480TL,   KZ7: 28/02/2019 Carpma 5522TL,                     KZ8: 17/01/2019 Carpma 890TL, KZ9:

07/01/2019   Carpma,    KZ10: 03/01/2019 Carpma 6201TL, KZ11: 03/01/2019 ERP-Carpma 3500TL, KZ12: 03/12/2018 ERP-Carpma   750TL,                      KZ13: 26/11/2018 ERP-Carpma 2001TL,    KZ14: 23/09/2018 Carpma,    KZ15: 25/03/2018 Carpma   15930TL,                  KZ16: 19/02/2018 Carpma 3578TL, KZ17: 09/02/2018   Carpma 14126TL,      KZ18: 11/11/2017

Carpma 880TL, Araç Kasko Değeri :322.833,00 TL, aynı özellikteki aracın internette bulunan araç satış sitelerinde gerekli araştırmalar yapılmıştır. 10 AFE 047 plakalı araçla ilgili İnternet ortamında aynı özellikte ve km'si(bilinmiyor) hasar durumu, gözetilerek yapılan fiyat araştırması 230.000,00 TL - 350.000,00 TL arasında değişmektedir, 34 NS 4954 plakalı aracın 18 adet kazaya karıştığı mevcut hasar oranı ve km 'si tespit edilmediğinde yüksek km dikkate alınarak 2. El piyasa rayiç değeri 220.000,00 TL (iki yüz yirmi bin Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir. Araç kapısı açılmadığında araç içi kontrol edilmedi, Araç çalıştırılamadı,

10 AFE 047 plakalı aracın 2. El piyasa rayiç değeri 220.000,00 TL (iki yüz yirmi bin Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir. 21/10/2022 tarihli bilirkişi raporuyla tespit edilen

araç

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2023 - 10:58

 

Bitiş Tarih ve Saati          : 06/07/2023 - 10:58

 

 


 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:58

 

Bitiş Tarih ve Saati          : 03/08/2023 - 10:58

 

Satış şartları:

1-   Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-    Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-    Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-  Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-    Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-  İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7-   İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8-   Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9-  Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. 10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11- %1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)


 

 

 

 

 

 

 

 

(İİK m.114)


26/05/2023

Meryem   KOŞ İcra Müdür Yardımcısı

293563

e-imzalıdır

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513