U DEMİRİ ALIMI

U DEMİRİ ALIMI

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce aşağıda belirtilen İnşaat malzemesinin alımına ihtiyaç duyulmaktadır. gerekli alımın yapılması için 30/03/2020 tarihine kadar tekliflerinizi destek hizmetleri müdürlüğüne göndermeniz veya destekhizmetlericizre@gmail.com adresine göndermeniz önemle rica olunur.
SIRA NOBİRİMMİKTARMALZEMENİN İSMİ                   MALZEME EBATIFİYAT                                                          TUTAR                                         
1ADET100İLÇE GENELİNDE YAĞMURLAMADA KULLANMAK ÜZERE U DEMİRİNE İHTİYAÇ VARDIR.6,5'LİK

2KOLİ5İLÇE GENELİNDE YAĞMURLAMADA KULLANMAK ÜZERE  ELEKTROT

                                                                                                İŞ TEKLİFİ İDARİ ŞARTNAME

Cizre Belediyesi destek Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                                                       ( Satın Alma Birimi )

 

1-     Teklifler kapalı bir zarf içerisinde ağzı kaşeli, mühürlü olmalıdır.

2-     Fiyatlar KDV hariç olmalıdır.

3-     Tekliflerde karalama, kazıntı, tahrifat ve silinti olmayacak, aksi hale teklifler geçersiz sayılacaktır.

4-     Teklifler 4734 sayılı kanunun 22/d maddesi uyarınca malın kalite ve standartlarına göre hazırlanmış olacaktır.

5-     Belirtilen süre sonunda teklifler satın alma komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

6-     İstekli taahhüt ettiği hizmet/mal/malzemeleri teklifte belirtilen idari ve teknik şartnameye göre yerine getirmekle yükümlüdür.

7-     Teklif mektubu kapsamında yapılan mal/malzeme/hizmet alımlarında sözleşme idarenin takdir hakkı kapsamındadır.

8-     Teklif edilen mal/malzeme/hizmet alımları, Teslim ve Muayene komisyonu tarafından aranan şartlarda teslim alınmadıkça teslim işlemleri kabul sayılmayacaktır.

9-     Mal/malzeme/hizmet alımlarda doğa bilecek ihtilaflar idare tarafından görevlendirilen komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

10-  Teklifler, 5018 ve 4734 sayılı hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır.

11-  Yapılacak alımlarda birim fiyatında verilen teklifler toplam fiyat esas alınır.web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513