TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI (2)

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI (2)

Konu Şah Mah. 865 Ada 9 Parsel 5 Nolu Bağımsız Bölüm
İhale Tarihi 12/07/2023
İhale Kayıt No
İhale Türü Elektronik ortamda
Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi
İhale Durumu Sonuçlandı

Örnek No:53*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2021/287 TLMT.

 

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri      : Şırnak İl, Cizre İlçe, ŞAH Mahalle/Köy, 865 Ada, 9 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Şırnak İli Cizre İlçesi ŞahMahallesi 865 Ada 9 Parsel A Blok Kat:3 5 Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindedir.Şah Mahallesi 865 ada 9 nolu parselde kayıtlı Bitişik niza 5 kat yapı müsaadeli 1.476,49 m2 lik Ana taşınmaz üzerinde üç blok betonarme yapı inşaedilmiştir. A Blok Yapı Bodrum, Zemin, Asma, 4 Normal Kat Olmak Üzere Toplamda 6 Kattan Oluşmakta Olup, Bina İçerisinde Bodrum Katta Sığınak, 1 Adet Bodrumlu Asma Katlı Dükkan, Zemin Katta Bodrumlu Asma Katlı Dükkan Eklentisi Ve Bina Girişi, Asma Katta 1 Adet Dükkan Eklentisi, 1.Kattan 4.Kata Kadar Her Katta 2 şer Adet Mesken Olmak Üzere Bina dahilinde Toplam 9 Adet Bağımsız Bölüm Bulunmaktadır. Bina dış cephesi, mantolama kaplıdır. Yapıda merkezi kalorifer ve asansör bulunmaktadır.

Kıymet Takdirine konu 5 Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmaz 3. Katta, Bina Girişine Göre Sol Ön Cephede Yer almaktadır. Taşınmaz Yatak Odası, Çocuk Odası, Salon, Mutfak,Banyo, Wc, Hol Ve 2 Adet Balkon Hacminden Oluşmakta Olup; Yaklaşık Brüt 173 m2 Alana Sahiptir.

865 Ada 9 Parsel 5 numaralı bağımsız bölüm taşınmazın değeri 500.000,00 TL'dir.

Adresi             : Şah Mah. 865 Ada 9 Parsel 5 Nolu Bağımsız Bölüm Cizre/Şırnak Cizre / ŞIRNAK

Yüzölçümü     : 1.476,49 m2 Arsa Payı        : 169/8400 Kıymeti           : 500.000,00 TL KDV Oranı     : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

AT 2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.


 

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati         : 19/07/2023 - 11:20

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati         : 14/08/2023 - 11:20

 

Satış şartları:

1-    Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.


2-      Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-       Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-    Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-       Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6- Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7-    İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8-     İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9-     Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10-       Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11-    Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-            KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

09/05/2023

Okan SAVCILI

İcra Müdür Yardımcısı 198645


(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

DİĞER İLANLAR
 • 12 Temmuz

  TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI (2)

  TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI (2)
  Konu Şah Mah. 865 Ada 9 Parsel 5 Nolu Bağımsız Bölüm
  İhale Tarihi 12/07/2023
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Elektronik ortamda
  Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Temmuz

  Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Arttırma İlanı

  Taşınmazın Elektronik Satış Ortamında Açık Arttırma İlanı
  Konu Dicle Mah. 623 Ada 1 Parsel A Blok Kat:4 12 Nolu Bağb Böl
  İhale Tarihi 12/07/2023
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Elektronik ortamda
  Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Mayıs

  Belirtilen Taşınmazın Kiraya Verilmesi

  Belirtilen Taşınmazın Kiraya Verilmesi
  Konu Ticari (T) plakaların 10 yıllığına kiraya verilmesi ve durak temsilcisine durağın 10 yıllığına kira verilmesi ihalesi
  İhale Tarihi 03/05/2023
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513