2022 Kasım Ayı Meclis Kararları 6

2022 Kasım Ayı Meclis Kararları 6

Konu 2022 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi
Karar Tarihi 14/11/2022
Karar No 168
Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi