2023 Şubat Ayı Meclis Kararları 1

2023 Şubat Ayı Meclis Kararları 1

Konu Gündem Dışı Maddelerin Gündeme alınması
Karar Tarihi 06/02/2023
Karar No 17-21
Müdürlük / Birim Cizre Belediyesi